Kehä 1:n kaistoja kiinni Pakilassa

Talkootien jalankulku- ja pyöräilysillan peruskorjaus sulkee Kehä 1:n kaistoja yksi kerrallaan toukokuun 15. päivästä alkaen. Yksi kaista on suljettuna noin päivän. Autoilijoiden kannattaa varautua ruuhkiin Pakilan kohdalla.

Urakassa uusitaan muun muassa Talkootien sillan pintarakenteet, reunapalkit ja kaiteet, korjataan betonipintojen vaurioita sekä asennetaan uusi valaistus.

Urakoitsija Tehan Oy päivittää urakan nettisivuille tietoa työn etenemisestä sekä muuttuvista liikennejärjestelyistä: https://viikkijatalkootie.fi/

Työ valmistuu lokakuussa 2023.

Lisätiedot

Urakoitsija:
Mika Aaltonen
Tehan Oy
puh. 045 164 5934
tehan@tehan.fi

Tilaaja:
Samuli Sadeharju 
projektipäällikkö 
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 6898174 
samuli.sadeharju@hel.fi