Kehä 1:n ylittävä Talkootien jalankulku- ja pyöräilysilta suljetaan Pakilassa

Talkootien silta suljetaan peruskorjauksen vuoksi maanantaina 15. toukokuuta, ja sulku kestää lokakuun loppuun saakka. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden Kehä 1:n ylitys tapahtuu korjauksen aikana Pakilantien kautta.

Urakassa uusitaan muun muassa sillan pintarakenteet, reunapalkit ja kaiteet, korjataan betonipintojen vaurioita sekä asennetaan uusi valaistus.

Korjauksen aikana myös Kehä 1:n kaistoja suljetaan väliaikaisesti, jolloin liikenne voi ruuhkautua ajoittain.

Työtä tehdään pääsääntöisesti kello 7–20 välisenä aikana, ja silloin saattaa kantautua melua lähialueen kiinteistöihin. Yöaikaan työskenneltäessä tehdään ainoastaan töitä, joista ei aiheudu äänihäiriötä.

Urakoitsija Tehan Oy päivittää urakan nettisivuille tietoa työn etenemisestä sekä muuttuvista liikennejärjestelyistä: https://viikkijatalkootie.fi/

Työ valmistuu lokakuussa 2023.

Lisätiedot

Urakoitsija:
Mika Aaltonen
Tehan Oy
puh. 045 164 5934
tehan@tehan.fi

Tilaaja:
Samuli Sadeharju 
projektipäällikkö 
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 6898174 
samuli.sadeharju@hel.fi