Viikin sillat

Siltaurakka Itäväylällä vaikuttaa moottoriajoneuvoliikenteeseen. Kaksi ramppisiltaa suljetaan liikenteeltä lokakuun loppuun saakka: sekä Itäväylältä Viikkiin että Viikintieltä Itäväylälle johtavat sillat peruskorjataan, ja liikenne ohjataan molempien siltojen osalta kiertoreiteille.

Siltakorjaukset saattavat aiheuttaa ruuhkia.

Molempien siltojen osalta yötyöt ovat mahdollisia.

Valmiusaste

8.5.2023

Korjauksen aloitus

31.8.2024

Arvioitu valmistuminen

Tiedotteet